Wie zijn wij?

Apa Dukers is een kleine duikvereniging, gevestigd in de gemeente Epe, aangesloten bij de NOB (Nederlandse Onderwatersportbond).

Vanaf april/mei tot medio oktober organiseren we wekelijks een gezamenlijke duik. Iedereen krijgt zo de gelegenheid ontspannen te genieten van de mooie onderwaterwereld in Nederland. Het gezamenlijk duiken maakt dat je direct ervaringen uit kunt wisselen over duiktechniek en het onderwaterleven. Zo leren we erg veel van elkaar.

Het scheppen van goede voorwaarden om ontspannen te duiken is een belangrijk item. Apa Dukers wil een gezellige vereniging zijn, daarom wordt aandacht besteed aan het creëren van een plezierige sfeer. Er heerst een cultuur waarin ieder individu de ruimte krijgt zich op zijn eigen niveau te ontplooien.

Apa Dukers is een organisatie die zich inzet voor een schoon onderwatermilieu. Hiervoor is een speciale milieuparagraaf opgenomen in de statuten. We zijn ervan overtuigd dat duiken een kijksport is. We laten planten en dieren met rust. We nemen niets mee uit het water behalve zwerfvuil.

Apa Dukers is opgericht op 3 december 1993. De organisatie is geheel afhankelijk van vrijwilligers. Elk voorjaar is er een ledenvergadering waar het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. We zijn een non-profit organisatie, de opleiding wordt gegeven tegen kostprijs. De filosofie van de Apa Dukers is dat de vereniging gebaat is bij een hoge mate van saamhorigheid en eigen identiteit.

Lidmaatschap:

Wat kun je verwachten als je lid wordt:

 • leuke activiteiten;
 • lidmaatschap van de NOB (Nederlandse Onderwatersportbond);
 • elf keer per jaar het duikmagazine ‘De Onderwatersport’;
 • 2 maal per jaar het clubblad de Mossel, met verhalen over vakanties, techniek, anekdotes, biologie e.d.;
 • een interactieve website;
 • deelname aan het forum op Internet;
 • collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering;
 • de vereniging is in het bezit van een compressor zodat je fles tegen betaling in Epe gevuld kan worden;
 • de vereniging heeft een caravan in Zeeland. Buiten de clubweekeinden is hij voor weinig te huur;
 • in je eigen tempo een duikopleiding,vervolg- of specialisatie volgen, tegen kostprijs van de opleiding. NB: wanneer je de opleiding tot het eerste brevet volgt, wordt je automatisch lid voor in ieder geval een jaar. Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen tegen het einde van het jaar.

Informatie:

Als je nog specifieke vragen hebt kun je een mail sturen via het mailformulier.

Dus:

 • Denk je dat duiken in Nederland donker is?
 • Is er in Nederland wel wat te zien dan?
 • Laat je verrassen!
 • Er zit meer leven dan je denkt!

Heb je een duikopleiding gevolgd bij een andere organisatie? We zijn een open vereniging, dus je bent van harte welkom om je bij ons aan te sluiten. Op dit moment heeft Apa Dukers leden met brevetten van de NOB, PADI en IDD in haar gelederen.